Kategorie


Prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków

Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można wysłać na adres korespondencyjny Sprzedającego:

jaapee Jakub Peller
Skrytka Pocztowa 39
02-495 Warszawa

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdziesz TUTAJ

Zasady dotyczące odstąpienia:

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Kupującego sposób np. przekaz pocztowy.

 4. Termin dziesięciodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 5. Kupujący odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 4 zasad dotyczących odstąpienia,

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania,

 • świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • dostarczania prasy,

 • usług w zakresie gier hazardowych.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) przepisów o umowach zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, nie stosuje się do umów do umów sprzedaży z licytacji.


Miejsce i sposób składania reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z umową

Miejsce i sposoby składania reklamacji:

 • Pisemnie na adres: jaapee Jakub Peller, Skrytka Pocztowa 39, 02-495 Warszawa

 • Mailowo na adres: jaapee@jaapee.pl

Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową:

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 • Sprzedający ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.

 • W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Składając reklamację proszę skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego zamieszczonego TUTAJ. Staranne wypełnienie formularza ułatwi i przyspieszy ustosunkowanie się do reklamacji.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Telefon:+48 22 730 66 96

Telefon:+48 604 173 800

sklep@sunnynails.pl